Kundalini. Goed omgaan met het innerlijk vuur.

Denish Dutrieux

 
Boekbespreking door José Hoekstra
 

Onlangs verscheen een  klein boekje over Kundalini, het innerlijk vuur, bij uitgeverij Ankh-Hermes. Denish Dutrieux heeft een jarenlange ervaring met Kundalini-energie en het begeleiden van mensen met allerlei energetische storingen die samenhangen met een Kundalini-proces. In het boekje zet hij kort zijn bevindingen neer en daarmee is het een heel handzaam overzicht geworden voor iedereen die te maken krijgt met het Kundalini-proces.

 

Kundalini is het oosterse begrip voor de energie die sluimerend in iedereen aanwezig is aan de basis van onze ruggegraat. Vanuit christelijk oogpunt kan men het de Heilige Geest noemen.

Wanneer deze universele of levensenergie gewekt wordt en opstijgt tot aan onze kruin, is dat de start van een transformatieproces, een zuiveringsproces. Wanneer dit echter gebeurt op een moment dat iemand er geestelijk nog niet aan toe is, kunnen er allerlei heftige storingen optreden, op zowel lichamelijk als psychisch gebied. Er zijn vele extreme symptomen die Dutrieux in zijn boekje opsomt.

 

De theorie achter Kundalini wordt in het boek besproken, evenals de belangrijkste aspecten in het omgaan met het Kundalini-proces. Het proces kan kort of lang duren, dat is bij iedereen verschillend. Maar wat van belang is, is acceptatie, zodat er geen weerstand tegen het proces ontstaat want dit kan de symptomen alleen maar verergeren. Het is belangrijk om vertrouwen in het proces te hebben.

Verder noemt hij het belang van aarden. Oefenen om onze energie te aarden is een van de weinige dingen die we actief kunnen doen om het proces te helpen. Hij beschrijft verschillende indiase oefeningen die hiervoor dienen. Andere aspecten komen nog aan bod, zoals bijvoorbeeld de relatie met een spiritueel leraar, en het begrip karma.

 

Het voor mij enige echt storende in dit boekje vond ik op pagina 20:

"Verder kan er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen mensen die als psychisch gestoord geëtiketteerd zijn (manisch-depressief, schizofreen, psychotisch e.d.) en mensen met kundalini-energetische storingen….."

De auteur neemt hier zonder kennis van zaken een door andere auteurs aangebracht onderscheid aan.

In werkelijkheid ben ik de laatste jaren, dankzij deze Nieuwsbrief, steeds vaker benaderd door mensen met de diagnose MDS, die eveneens duidelijk herkenbare symptomen van een Kundalini-proces vertonen. Het onderscheid is dus niet te maken op die manier, mensen met een psychiatrische diagnose zijn niet per definitie uitgesloten van een Kundalini-proces, beiden zijn heel goed samen mogelijk. Het kan natuurlijk wel ingewikkeld zijn om in een psychose onderscheid te maken tussen waandenkbeelden en werkelijk spirituele ervaringen. Maar dat is nog geen reden de "gekken" maar weer bij voorbaat uit te sluiten.

 

Een handzaam en handig boekje - ook voor mensen met MDS in een Kundalini-proces!