Archief van de Nieuwsbrief MDS (manisch depressieve stoornis),
meditatie en spirituele ervaring

In dit archief zijn alle artikelen opgenomen uit bovenstaande Nieuwsbrief sinds het verschijnen ervan in januari 2001, m.u.v. overgenomen artikelen uit andere bronnen, mededelingen en korte citaten. Vanaf september 2007 verschijnt de Nieuwsbrief niet langer. In onderstaand archief kun je putten uit een flinke hoeveelheid informatie op het gebied van psychiatrie, MDS en psychose in het byzonder, en spiritualiteit. Laat het je inspireren je eigen intuitie te volgen, en daarmee je eigen heling in gang te zetten. Dat er veel licht en liefde op je pad mag zijn.

-Hieronder staat het uitgangspunt van de Nieuwsbrief:

In de oosterse visie gaat men er van uit dat er sprake kan zijn van een proces van verlichting, groei en bewustwording, waarbij extreme stemmingswisselingen en verschijnselen van gekte een mogelijk

(bij)verschijnsel zijn op dit pad: extreme uitingen van een in essentie mystiek verlichtingsproces.

In de westerse visie gaat men uit van stemmingsziekte, waarbij de spirituele ervaringen en uitingen van gekte beschouwd worden als een ongewenst bijverschijnsel, een symptoom van de ziekte.

In deze nieuwsbrief stel ik dat er sprake kan zijn van BEIDE: zowel het proces van groei, bewustwording en verlichting, als de aanwezigheid van ziekte of ziektesymptomen bij dit proces.

De nieuwsbrief is bedoeld om een platform te zijn waar ervaringen, visies en literatuur op dit gebied gemeld kunnen worden.

Onderstaand vind je de index per Nieuwsbrief.
Een index op alfabet vind je op iedere pagina aan de rechterkant.

Nieuwsbrief nr. 1,  januari 2001
De inhoud van deze nieuwsbrief is inmiddels opgenomen op de site
Kundalini en Spirituele crisis.

Nieuwsbrief nr. 2,  juli 2002

Wat is mystiek?
door José Hoekstra
De amerikaanse onderzoeker Arthur J. Deikman deed onderzoek naar mystieke ervaringen en ontwierp er een psychologisch model voor.

Bipolaire stoornis en Kundalini
door Patricia Anne Bloise
Bloise legt verband tussen de bipolaire stoornis (MDS) en de Kundalini-energie. Vertaling van een amerikaanse website.

Nieuwsbrief nr. 3,  januari 2002

Over psychose en Kundalini
door José Hoekstra
De visie van de amerikaanse psychiater Lee Sannella, die zich uitgebreid bezighield met holistische visies en het verschijnsel Kundalini, op het verband van deze energie met psychosen.

MDS: ziekte of spiritueel ontwaken?
door José Hoekstra
Boekbespreking van: "Manic Depressiviness: Illness or Awakening" door Robert Kelly. Verslag van zijn uitgebreide zoektocht langs literatuur, oefening en eigen ervaring naar de vraag wat zijn MDS nu werkelijk is.

De dans met de slang
door José Hoekstra
Boekbespreking van "Dancing with the serpent, Diary of Madness" door Patricia Anne Bloise. Dit indringende dagboek beschrijft haar ervaringen met MDS en haar bewustwording en weg naar liefde.

Nieuwsbrief nr. 4, juli 2002

Zoektocht naar mezelf
door Marjo Verfürth
Poetische bijdrage van Marjo over haar weg met MDS en de verrijking die Reiki in haar leven bracht.

De gekte van de verlichting en de bijna-verlichting van de gekte
door Douwe Tiemersma
Lezing door deze filosoof en Advaita-Vedanta-leraar op het symposium "Verknipt of Verlicht" te Rotterdam, 2001.

Nieuwsbrief nr. 5, januari 2003

Evenwicht vinden tussen spanning en ontspanning
door Gertie Sastra
Uitgebreide samenvatting van haar scriptie voor de yoga-opleiding over het omgaan met spanning en ontspanning ter voorkoming van o.a. depressie.

Omgaan met de psychotische patiënt
door José Hoekstra
Boekbespreking van "Omgaan met de psychotische patiënt" door Sonia. De Aquarius-mystieke visie van de mystica Sonia op de oorsprong van psychosen.

Boekentips
Een aantal boektitels van deels al besproken boeken, met korte beschrijvingen.

Nieuwsbrief nr. 6, juli 2003

"Beste lotgenoten,"
door Meindert
Het persoonlijke verhaal van Meindert over hoe MDS verandering bracht in zijn leven en hem definitief op het pad van spirituele bewustwording bracht.

Derde Advaita-symposium te Rotterdam, over non-dualiteit en psychotherapie
door José Hoekstra
Verslag van dit symposium, waarbij met name de lezingen besproken worden die de psychiatrie aangaan. Tevens het deel over psychiatrie, uit het discussiestuk van Douwe Tiemersma.

Over "aarden"
door José Hoekstra
Artikel op basis van eigen ervaring en inzicht over het begrip aarden, waarom dit zo belangrijk is voor een gezonde spirituele ontwikkeling, en hoe dit met name een probleem vormt bij MDS.

Nieuwsbrief nr. 7, januari 2004

Een lichamelijke oorsprong van MDS, of een losse verbinding van Ik, ziel en lichaam? 
De visie van de antroposofie
interview door José Hoekstra
Wilfried Minne, antroposofisch psychiater in de Bernard Lievegoedkliniek beschrijft de visie van de antroposofie op psychose en stemmingsziekte, en geeft twee mogelijke oorzaken.

Nieuwsbrief nr. 8, november 2004

Ervaringen met het zesvoudige pad
door Henk Schutte
Een heldere uiteenzetting over de 6 waarnemingsoefeningen die de antroposofie kent en de heilzame werking die Henk Schutte er van ondervindt. Tevens een verzoek om contact met mede-beoefenaren.

De transpersoonlijke psychiatrie
interview door José Hoekstra met Gradus van Florestein
Een interview met deze psychiater over wat de transpersoonlijke psychiatrie mogelijk te betekenen heeft voor mensen met MDS en kundalini-ervaringen.

De kracht van vergeving
door Meindert
Een korte column.

Kundalini. Goed omgaan met het innerlijk vuur
Boekbespreking door José Hoekstra 
Dit handzame boekje van Denish Dutrieux geeft een goed overzicht van wat Kundalini is, welke symptomen er kunnen optreden, wat wel en niet te doen etc. Jammer van het harde en onterechte onderscheid dat hij maakt tussen Kundalini en o.a. MDS!

Spiritualiteit, valkuil of krachtbron
verslag door José Hoekstra
Een bijeenkomst van de werkgroep vrouwen/mannenhulpverlening van Altrecht had als thema spiritualiteit. Verschillende sprekers gaven hun visie op hoe spiritualiteit in de hulpverlening ingezet kan worden zodat het een krachtbron voor de cliënt wordt, en geen valkuil.

Nieuwsbrief nr. 9, juni 2005

De meditatie van het breien
een ongewone benadering van meditatie en spiritualiteit

door Christine Maria Quispel 
Christine Quispel beschrijft haar eigen lange ervaring met meditatie en spiritualiteit en geeft haar visie op de verschillende wegen die je kan bewandelen wanneer je spirituele ervaringen hebt (gehad).

Verslag van het symposium “psychiatrische stoornis of spirituele ervaring”

Door José Hoekstra
In Rotterdam werd wederom een symposium gehouden vanuit de AdvaitaVedanta. Douwe Tiemersma gaf er zijn visie met het V-model, Toon van Buuren beschreef zijn model van het "fren", Herman Kief en Jan Foudraine gaven commentaar.

 

Themamiddag over aanvullende behandelwijzen in de psychiatrie

Verslag door José Hoekstra
Een dag georganiseerd door steunpunt GGZ Utrecht over drie populaire alternatieven: lezingen over de antroposofische psychiatrie, boeddhisme(ZEN) en psychiatrie en familieopstellingen en psychiatrie.

 

Korte weergave van het artikel "Psychotic and Mystical States of Being: connections and distortions" door Caroline Brett
door José Hoekstra

Dit wetenschappelijke engelstalige artikel geeft een zeer grondige vergelijking van psychose en mystieke staten, niet om de psychose uit te schakelen als mystiek gebeuren, maar juist ten bate van een beter begrip van de psychose. Visies van collegas worden vergeleken en die van Boeddhisme en Tantrisme.

 

Angst

door Meindert

Een korte column van Meindert over angst en hoe het uitwerkt bij MDS.

 

Aanvullende benaderingen in de psychiatrie. Oefenen in de praktijk.

Aankondiging van verschillende dagen georganiseerd door het steunpunt GGZ Utrecht over o.a. boeddhistische meditatie-oefeningen, werken met aura's en energie etc.

 

Boeken en website tips

 

Nieuwsbrief nr.10, sept. 2006

 

Mystieke ervaring of Manisch Depressieve Stoornis
De persoonlijke geschiedenis van "Odin" over zijn mystieke ervaring die de naam manisch depressiviteit, MDS kreeg.